All for Joomla All for Webmasters

Strategy Design

New business ideeën genereren en omzetten in een commercieel succesvol concept. Succesvol, omdat het perfect aansluit bij de belevingswereld en behoeften van de klant. De doelgroep. Want de basis van succes, van welk concept dan ook, is het creëren van waarde voor de eindgebruikers.

New Business Movement faciliteert dit proces. We kunnen ook de bestaande propositie van jullie bedrijf verscherpen. Waarbij we in diverse werkvormen aan de slag kunnen gaan; brainstorm sessies, design sprints, interviews met key-players of interactieve team sessies. Daarnaast hanteren we diverse (externe)analyse en onderzoeksmethoden en modellen.

We bepalen samen wat voor jullie propositie de juiste aanpak is om te komen tot de beste (communicatie) strategie. Waarbij New Business Movement in meer, of juist mindere, mate inhoudelijk stuurt. In sommige gevallen kan het namelijk gewenst zijn om samen met het eigen team, of een aantal key-players uit het bedrijf, aan de slag te gaan en reeds aanwezige waardevolle ideeën en inzichten naar boven te halen om mee te nemen. Dit vergroot tevens ieders betrokkenheid.

Maar hoe het proces ook ingevuld wordt, in de Strategy Design fase is het van groot belang om de volgende stappen goed te doorlopen:

Strategy Design

Externe analyse

Omgevingsanalyse:
Trends en ontwikkelingen in de markt en welke impact deze hebben op de propositie.

Doelgroepen analyse:
Beoogde klanten, wat zijn behoeften en key succes factoren in hun ogen. Welke segmenten zijn te onderscheiden en wat zijn de verschillen.

Concurrentieanalyse:
Hoe ziet het speelveld er uit. Wie of wat is de concurrentie en waarmee onderscheid je je daarvan?

Interne analyse

Interne organisatie:
Hoe is de organisatie opgebouwd, met welke mensen en middelen en wat is daarvan de kracht.

Financiële analyse:
Wat is het verdienmodel en welke ruimte is er (nodig) om te investeren.

Strategische keuzes

Nu we deze zaken helder hebben, is het tijd om de juiste strategische keuzes te maken. Waarbij we gebruik kunnen maken van diverse keuze modellen. We zien dan in welke product/dienst – segment combinaties je bijvoorbeeld goede marges kunt behalen, snel kunt groeien, een goede concurrentiepositie hebt, of liefst een combinatie hiervan. We kiezen de meest aantrekkelijke(n) om op te focussen!

Business Domein

En zo hebben we het business domein helder: met deze producten/diensten, gaan we ons richten op deze doelgroep(en) en met deze mensen en middelen.

Visie, missie en kernwaarden

Of Why we do what we do and how… Nu is er voldoende kennis en inzicht om ook hier goed invulling aan te geven. De visie op de markt is helder.  Wat is onze missie daarbinnen en waarom? Wat maakt ons zo goed, uniek en onderscheidend in hoe wij toewerken naar deze missie? Dit geeft de belangrijkste basis en richting aan alle toekomstige bedrijfsbeslissingen èn de basis voor alle (communicatie)uitingen die je doet.

De laatste stap in Strategy Design is een creatief proces. We vertalen de propositie naar Brand Identity. De boodschap van de propositie zoals deze nu is bepaald, vertalen we in de juiste woorden en toon, geschikt en aantrekkelijk voor externe communicatie naar je doelgroep. Maar ook de juiste beelden, kleuren, uitstraling. Logo, pitch, pay off. We creëren de merkbeleving die je concept compleet maakt.

Lees hier meer…

Shine right. Shine bright.

Meer weten?