All for Joomla All for Webmasters
Logo VHOK branding

Koninklijke VHOK project: sinds 1911, maar maximaal relevant in het nu.

De Koninklijke VHOK is dé vereniging waarin alleen de absolute top van de Nederlandse marktspelers in oude kunst en antiek is vertegenwoordigd. Samen met het bestuur van de VHOK hebben we een nieuwe koers uitgezet voor de vereniging maar ook voor de branche. New Business Movement heeft alle bevindingen, aanbevelingen en de strategie gepresenteerd op de jaarlijkse ledenvergadering in het World Trade Centre in Amsterdam.

Voor de VHOK hebben wij hierbij geen branding / re-branding gedaan.

Meer impact in de branche, verstevigen van de marktpositie van de leden.

Evenals de objecten die verhandeld worden in deze branche, heeft de vereniging een historisch belang. Sinds 1911.

De branche heeft door de eeuwen heen vele conjuncturele golfbewegingen gekend maar ondervindt de afgelopen decennia een significante terugloop in de aandacht en vraag naar oude kunst en antiek.

De vereniging is ambitieus en wil juist in deze fase meer impact realiseren in de branche en meer betekenen voor haar leden. Samen met New Business Movement is daarom een nieuwe missie geformuleerd voor de vereniging, die de Koninklijke VHOK weer maximaal relevant maakt in het nu. Belangrijkste uitgangspunt van de missie is dat de vereniging de marktpositie van de leden wil versterken en de vraag naar oude kunst en antiek wil stimuleren.

Uit onze markt analyse en onderzoek onder de leden is verder gebleken dat de vereniging, maar ook de propositie ’oude kunst en antiek’ een moderniseringsslag nodig heeft. Daarnaast is gebleken dat vergaande samenwerking, waarbij het ook gaat om daadwerkelijk ‘samen ondernemen’, de beste kansen biedt om succesvol te zijn in deze markt.

Daartoe hebben we, in samenwerking met bestuursleden, een marktbewerking strategie ontwikkeld. New Business Movement heeft alle bevindingen, aanbevelingen en de strategie gepresenteerd op de jaarlijkse ledenvergadering in het World Trade Centre in Amsterdam.

‘Oude kunst en antiek’ heeft moderniseringsslag nodig.

NOW SINCE FOREVER

Meer weten?